SPOLOČNÉ FOTOGRAFIE 

👨‍👩‍👧‍👦 1999 - 2019 👨‍👩‍👧‍👦

🖤 2003 🖤

horná rada zľava: David Urbanič, Dušan Šarkózy, Miloš Jurových, Braňo Šteffek II. rada od hora: Mária Šteffeková, Lenka Matlovičová, Pavlína Valovičová III. rada od hora: Michal Grélik, Dominika Cabadajová, Erika Dinušová, Lucia Grmanová, Kristína Zálesňáková, Lucia Bertovičová, Petra Višvaderová, Zuzana Krištofová, Lenka Kluková, Eva Chmelíková, Pavol Grman, spodná rada: Jana Sofková, Jana Ščasná, Zuzka Šmakalová, Radvana Križanová, Janka Matlovičová, Romana Višvaderová, Katarína Pavlásková, Magdaléna Mackovičová, uprostred dolu: Andrej Lacko 

💖 2008 💖

horný rad: Braňo Čík, Eva Mifkovičová, Karol Lacko, František Grélik, Miroslava Jurkovičová, Petra Višvaderová, Andrej Lacko, II. rad: Lucia Bertovičová, Kristína Gréliková, Kristínka Kovárová, Adriana Kovárová, Michal Grelik, Eva Chmelíková, vpredu: Miško Šimek, Lenka Štefanovičová, Timea Valovičová, Samuel Jurkovič

💙 2010 💙

z hora: Peter Černý, Adriana Kovárová, Martin Grelik, Zuzana Šmakalová, Michal Grélik, Lucia Bertovičová, Kristína Gréliková, Jakub Jurkovič, II. rada: Anna Jurkovičová, Eva Mifkovičová, Miroslava Martinkovičová, František Grélik, Miroslava Jurkovičová, Štefan Balog (Stupava), Ivana Gréliková, Monika Jurkovičová, Karol Lacko, Anna Cabadajová, Peter Dudek, Mária Dudeková, Pavol Jurkovič, III. rada: Cecília Lacková, Nela Róhrerová, Staša Dulanská, Mária Dudeková, Marta Kostková, Elena Kovárová, Františka Mifkovičová, v strede: Andrej Lacko

💛 2016 💛

horný rad zľava: Juraj Mackovič, Peter Černý, II. rad zľava: Peter Dudek, Mária Dudeková, Miroslava Jurkovičová, Mária Dudeková, Soňa Černá, Eustacha Dulanská, Renáta Hricová (nebola členkou), Kornélia Róhrerová, Ingrid Kovárová, Anna Cabadajová, Viktória Štefanovičová, Cecília Lacková, Martin Bartoš, Karol Lacko, Andrej Lacko, dolu v strede: Kristína Kovárová a Adriana Kovárová

💖 2013 💖

Mária Dudeková, Eustacha Dulanská, Cecília Lacková, Kornélia Róhrerová, Elena Kovárová, Marta Kostková, Františka Mifkovičová

🤎 2014 🤎

horný rad: Martin Grélik, Dávid Mackovič, Miloš Sedlák, Ivan Mackovič, Dušan Šmida, Jozef Šnobl, Peter Černý, Juraj Mackovič, Karol Lacko II. rad: Viktória Štefanovičová, Dominika Gréliková, Adriana Kovárová, Ingrid Kovárová, Lenka Štefanovičová, Helena Balážová, Mária Dudeková, Cecília Lacková, Kornélia Róhrerová, Darina Švitlerová V strede: Andrej Lacko

💚 2017 💚

horný rad zľava: Andrej Lacko, Karol Lacko, Miroslava Jurkovičová, Mária Dudeková, Eustacha Dulanská, Irena Mikletič, Beáta Gašparovičová, Marta Kostková, Helenka Balážová, Cecília Lacková, Ingrid Kovárová, Kornélia Róhrerová, Martin Bartoš spodný rad zľava: Adriana Kovárová, Kristína Kovárová, Viktória Štefanovičová 

💜 2019 💜

Karol Lacko, Eustacha Dulanská, Helena Balážová, Daniela Fedorčáková, dievčatko (nepatrí k súboru) Dana Vrablecová, Mária Dudeková, Martin Bartoš, Cecília Lacková, Viktória Štefanovičová
druhá rada: Kristína Kovárová, Andrej Lacko, Lenka Štefanovičová

🧡 2019 🧡

Andrej Lacko, Kristína Kovárová, Alica Kotríková, Karol Lacko, Dana Vrablecová, Martin Bartoš, Andrea Hermanová, Viktória Štefanovičová druhá rada: Mária Dudeková, Cecília Lacková, Kornélia Róhrerová, Marta Kostková

💖 2019 💖

horný rad zľava: Karol Lacko, Marek Olla, Martin Bartoš, II. rad zľava: Kornélia Rohreová, Dana Vrablecová, Ingrid Kovárová, Mária Dudeková, Eustacha Dulanská, Cecília Lacková, Marta Kostková, Alica Kotríková, Helena Balážová, spodný rad zľava: Andrej Lacko, Viktória Štefanovičová, Kristína Kovárová, Lenka Štefanovičová

Card Subtitle

Card Text. You don't have to code to create a site. Select one of available themes in the Mobirise Site Builder.

Card Subtitle

Card Text. You don't have to code to create a site. Select one of available themes in the Mobirise Site Builder.

Card Subtitle

Card Text. You don't have to code to create a site. Select one of available themes in the Mobirise Site Builder.

Card Subtitle

Card Text. You don't have to code to create a site. Select one of available themes in the Mobirise Site Builder.

© 2021 ŠÁCHOR, o.z. 

Develop a website with Mobirise