KRONIKA SPOLKU

👉 1999 - Skupina mladých uvádza premiéru divadelného muzikálu „Dieťa z Betlehemu“. Obnovili i dedinské tradície, zúčastnili sa v miestnych krojoch na Procesii Božieho Tela, počas sviatku Božského Srdca Ježišovho a taktiež na slávení Hodovej sv. omši, pri príležitosti výročia posviacky chrámu sv. Margity Antiochijskej v Zohore.

👉 2000 - Skupina realizuje obecného Mikuláša. Andrej spolu s rodičmi Karolom a Cilkou po dohode s vdp. Monsignorom Jozefom Slamkom, obnovili tradíciu prinášania „dožinkového“ venca, ako vďaku za úrodu v septembri pri „Hodovej“ sv. omši v kostole. Ku skupine v tradičnom zohorskom kroji sa pripojili aj iní. Fero a Ivana Grelikovci, ktorí sa venovali folklóru v Zohore.

👉 2002 - Vznikol divadelný súbor bez mena, prihlásený pod občianske združenie ROCONABA.

👉 2003 - Súbor prijíma názov „ŠÁCHOR“. Premiéra novej autorskej tanečno-divadelnej hry Dr. Alfa. Divadlo hrá reprízy po okolí. Prichádza finančná pomoc od obce a materiálna podpora od občanov. Ľudia si žiadajú novú hru s dedinskou tematikou, najlepšie v kroji. Niečo také, čo bolo za ich mladosti. Súbor pokračuje v tradíciách Mikuláš, Hody a rocesia.

👉 2004 - Spolupráca s domácimi hudobníkmi a so speváckym súborom VERNOSŤ. Súbor priberá nových hercov a herečky. Niektorí herci stoja po prvý raz na javisku. Veľa nových ochotných ľudí pridáva nezištne ruku k dielu. Pomáhajú a venujú nám časti Krojovaného odevu, alebo staré čižmy, ktoré síce tlačia , ale sme radi, že sme ich dostali. Pripravujeme novú hru, kulisy, rekvizity, cvičíme pesničky.

👉 2005 - Premiéra autorskej hry „Hrachová Poléfka. Karol Lacko sa pričinil veľkou mierou o výrobu kulís a rekvizít. Svedomito a dôkladne pripravuje každú jednu vec, pred premiérou, pri príprave reprízy alebo preprave kulís pri hraní v inej dedine. Veľkou mierou sa zaslúžil o to, aby kolektív divadla fungoval, ako hodinky a bolo všetko na poriadku, ako má byť. Súbor sa prezentuje na web stránke obce a vytrvalo pokračuje v tradíciách. Karol a Cilka Lackovci dovolili aby u nich doma mohlo divadlo skladovať rekvizity a kulisy, nakoľko v KD nebola riadna kulisáreň. Bez toho by divadlo nemohlo fungovať. Veľká vďaka za takúto obetu.

👉 2006 - Pokračuje turné s „Poléfku“, okrem okolia prešlo i festivalom. Kulisy z hry „Poléfky“ majú úspech, Stupava a Láb si ich od nás požičali. Niektorí herci a herečky musia odísť z rodinných dôvodov. Napätie medzi generáciami hercov. Súbor zakladá vlastnú kroniku.

👉 2007 – Skúsili sme novú tradíciu, maskovaný sprievod na fašiang, traktorom sme viezli basu na pochovanie. A aj tento rok sme sa zúčastnili na hodoch v krojoch a oslávili sme Mikuláša.
2008 - Premiéra autorskej hry „Svadební omáčka“. Tlačíme vlastné pohľadnice. Turné začalo. V tradíciách úspešne pokračujeme. Vzniká LOGO divadla a založilo sa občianske združenie ŠÁCHOR. Vznikla Divadelná rada na čele so štatutárom. Pokladníčkou sa stáva p. Cecília Lacková, ktorá dlhé roky okrem výrobe kostýmov, žehleniu, škrobeniu a praniu krojov, vedie poctivo účtovníctvo súboru. Svojím láskavým a obetavým prístupom sa stala dušou súboru. Bez jej prístupu by mnohé v súbore nefungovalo. Dovolila nám mnoho krát prepožičať svoju obývačku alebo dom, na skúšky, schôdze či výrobu rekvizít, kulís a kostýmov. Vďaka aj za nespočetný catering (jedlo), ktorý nám vždy s láskou pripravila či už pri skúškach, schôdzach a výrobe kulís. Niektoré herečky musia dočasu odísť do zahraničia. Pokus zaviesť alternácie – neúspešne. Nábor nových hercov – neúspešne. Odišli nám muzikanti. Hudba sa nahráva v štúdiu. Vzniká web stránka www.divadlosachor.sk. Zo Stupavy Hosťuje herec Štefan Balogh. Odchádzajú nám ďalší herci z rodinných a pracovných dôvodov.

👉 2009 - Hrali sme na festivale „Senická Divadelná Horúčka“. Do divadla sa prihlásili noví herci. Aktivity súboru - návšteva SND. Zoznamujeme sme sa s inými divadlami na Záhorí. Záhorácke divadlo - Senica. OZ sa po roku uchádza o 2% príjmu z dane. Cecília Lacková a Andrej sa podujali obnoviť zohorské kroje. Kroje dali šiť na Moravu do Brumovic. Aj chlapské košele, nohavice a dievčenské kroje.

👉 2010 - So Svadební omáčkou turné Zohor, Lozorno, Dunajská Lužná, Vištuk. A dokonca aj na Moravu v Hodoníne a v Čejkoviciach. Nové čižmy sme dali ušiť ku krojom v Budapešti. Tričká sme si dali vyrobiť s logom divadla.V súbore nastala veľká výmena hercov, ktorí hrali skoro 6 rokov. Dôvody boli rôzne: nepáčil sa im žáner novej hry Veľký klenotník, dlho sa čakalo na scenár a iné. Prišli noví herci a technici.

👉 2011 - Ťažké obdobie pre súbor. Niektorí herci chorí dlhodobo, nedá sa hrať Omáčka. Noví herci si musia zvyknúť na divadelný život a poniektorí odišli. Repríza Omáčky v Devínskej novej Vsi. Skúšky Klenotníka sa pomaly vlečú, nebývajú pravidelné. Vždy sa niečo vyskytne a preto je skúška zrušená.

👉 2012 - Pokračujeme v nácviku Klenotníka a v tradíciách. Hľadáme ďalšiu šepkárku a vizážistku.

👉 2013 - Derniéra Svadební omáčky. Premiéra hry Veľký Klenotník. S touto hrou sme prerazili po prvý raz do hlavného mesta Bratislavy. Prišla nová šepkárka a vizážistka. Reprízy VK boli v Zohore a Senici. Oslávili sme 100. výročie divadla v Zohore.

👉 2014 - 700. Výročie obce ZOHOR– divadlo sa zapojilo do osláv. Vystúpením speváčok a moderovaním. Klenotník repríza v Rači, Dúbravke, Devínska Nová Ves, Zohor. Divadlo si urobilo mini divadelnú scénku s udeľovaním Oskarov. Bola to reklama na náš súbor a mini príbeh, že aj naši herci si zaslúžia „OSCARA“. Pred budovu Obecného úradu sme natiahli červený koberec a z Trnavy prišla limuzína. Privážali sme na striedačku hercov pred vchod. A na červenom koberci ich čakala ochranka, moderátor vítal s krátkym komentárom koho vidíme prichádzať. Davy fanúšikov skandovali a aj kytičku podali.

👉 2015 - Do súboru prichádza nová posila v mene Martina Bartoša, ktorý sa kvalifikovane ujíma zvukovej a svetelnej techniky. Venuje sa úspešnému získavaniu financií z fondov pre nové projekty. Buduje novú web stránku divadla a stará sa o reklamu súboru na sociálnych sietiach. Významnou mierou sa pričinil a vzdelávanie hercov a režiséra v oblasti divadelnej vedy. Okrem tvorivého písania scenárov a hrania sa zapája do dramaturgie súboru, čo hrať ďalej. Je to náročná úloha. Začala sa nacvičovať nová hra Čertova čižma. Veľa hercov podstúpilo mnoho operácií a niektorí si hľadali novú prácu, ako i sám režisér. Súbor prerušil svoje skúšky. Skúšať sa začalo až v marci začiatkom roku 2016. Ale pokračovali sme v tradíciách Mikuláš, Hody v krojoch s vencom a krojový sprievod na Procesii Božieho Tela.

👉 2016 - Premiéra Čertova čižma. Repríza v Dunajskej Lužnej. Uskutočnil sa prvý ročník festivalu ochotníckych divadiel TRAKTÉR 1. Súbor prichádza s novou koncepciou programu pre Mikuláša. Mini divadelné predstavenia s poučným príbehom pre deti a dospelých. Dali sme ušiť nové kostýmy pre anjelov.

👉 2017 – Zúčastnili sme sa Krojovaného fašiangu a pochovali basu. Repríza Čertova čižma v Zohore. Nadviazali sme novú divadelnú družbu na Morave s divadelným súborom Bratří Mrštíků v Boleradiciach. Prišla opäť obmena hercov. 6 ich odišlo a 3 prišli. Súbor pripravil aj s novými hercami obnovenú premiéru Veľkého Klenotníka. Boli sme na výlete v Ledniciach a v Hodoníne. Spevácky súbor Vernosť oslavuje 40. rokov. Začala sa nacvičovať nová hra Breviár teciny Franciny. V rekordnom čase 3 mesiacov sa naštudovala hra a nasledovala premiéra. Počas roka prebiehali prípravy, aby sa v novembri uskutočnil 2.ročník festivalu TRAKTÉR. A v decembri sa podarilo urobiť ďalšie pokračovanie mini divadelného predstavenia Mikuláš v spolupráci s obcou. A na konci roku sme oslávili Silvestra s našimi kamarátmi divadelníkmi z divadla Svatopluk v Hodoníne. Vďaka dotácii od obce sme mohli absolvovať Edukačné projekty v SND - Hovorme o divadle, nebojte sa diskutovať. V spolupráci s lektorkou dramaturgie p. Kičiňovou boli veľmi obohacujúce. Projekt je určený skupinám divákov, ktorí by chceli viac poodhaliť pozadie príbehu, postáv, princíp fungovania divadla, spôsob tvorby režiséra a interpretáciu diela.

👉 2018 - Občianske združenie Zohorské ozveny (OZZO) organizovalo 10. ročník Krojovaného fašiangu a nás pozvalo na pochovanie basy. Repríza Breviáru sa hrala v Bolerdiciach, Zohore, Rohožníku, Hodoníne, Vištuku a Borskom Mikuláši.Boli sme na premiérach našich kolegov v Boleradiciach, Hodoníne, Senici, Častej, a v Ivanke pri Dunaji. Spoznali sme nové divadelné súbory z Lozorna - Vadidlo, v Sološnici a Bretislav v Břeclavi. Urobili sme exkurziu JRD LOZORNO v práci u našej herečky, ako sa doja kravy. Usporiadali sme 1. ročník tanečnej zábavy JUNIÁLES pre našich divadelníkov. Chceli sme vytvoriť priestor, kde sa porozprávame mimo hrania na javisku. Na akcii nám hrali manželia Červínkovci a v cene bola večera a tombola. Účasť bola hojná (80 ľudí vrátane organizátorov) Úspešne sme absolvovali akciu Mikuláš v Zohore, následne si nás objednali aj do Borského Mikuláša. Úspešne sme usporiadali sme tretí ročník Traktéru.

👉 2019 - OZZO nás nepozvali na pochovanie basy. Prenechali sme to iným, po 10. rokov spolupráce. A tak isto sa náš súbor rozhodol prenechať aj tradíciu nesenia dožinkového venca v krojoch a účasť na procesii Božieho Tela folklórnikom FS ZÓHRAN, ktorí sa rozrástli a opäť obnovili svoje fungovanie.
Tento rok sme navštívili premiéry a reprízy našich kamarátov v Břeclavi, Boleradiciach, Hodoníne. Spoznali sme nový divadelný súbor vo Viedni – Vlasteneckú omladinu. Absolvovali sme nový program SND – „Od textu po predstavenie“. Kurz poskytuje možnosť nazrieť do zákulisia divadla a poodhaliť atraktívny umelecko-organizačno-technický proces. Opäť nám odišli 4 herečky a 1 muzikant. Dôvodom bolo, že znovu prerástol u niektorých osobný záujem nad spoločným záujmom divadelnej skupiny. A niektorí sa tým dali znechutiť a odišli. A tak sme boli nútení zrušiť plánovaný Juniáles. A aj pripravovanú oslavu 20. výročia založenia nášho divadla, kde sme počas slávnostného Gala-večera mali v pláne poďakovať 123 kolegom, ktorí hrali, spievali, robili technikov v našom kolektíve. Po vyhlásení konkurzu sa nám opäť prihlásili 4 nové herečky a jeden technik. A tak sme mohli pokračovať v nácviku novej hry pod názvom ZBOROVŇA. Úspešne sme absolvovali 4. ročník festivalu TRAKTÉR a na konci roka mini predstavenie Mikuláš v Zohore a Borskom Mikuláši. 

📣

© 2021 ŠÁCHOR, o.z. 

This website was created with Mobirise site theme